top of page
A2tram.jpg

Adverteren op
A2-formaat

Adverteren op A2 (portrait) formaat

Elke tram is uitgerust met vijf reclame frames en elk RandstadRail-voertuig is uitgerust met vier reclame frames, waarvan twee (uiterlijk drie) commercieel inzetbaar zijn. Deze frames hangen op goed zichtbare plaatsen en zijn te huur voor minimaal één week. De bussen zijn uitgerust met één frame achter de chauffeur.

Voorwaarden

  • Minimum aantal te huren frames: één frame per voertuig in alle 60 trams en/of in alle 70 RandstadRail-voertuigen; de frames in de bussen zijn slechts beschikbaar na overleg met – en uitdrukkelijke toestemming van – HTM..

  • Formaat posters: A2 (portrait).

  • Wisselingen vinden in principe in het weekeinde plaats (vrijdag- op zaterdag-, of zaterdag- op zondagnacht). Na overleg is in bijzondere gevallen (acties) aanbrengen op dezelfde dag mogelijk.

  • Verhuur geschiedt onder voorbehoud van het ter beschikking zijn van frames.

  • Materiaal - 90 posters per tram-frame / 90 posters per RandstadRail-frame (incl. reserve-materiaal) - moet een week voor aanvang van de campagne worden aangeleverd.

  • Facturering geschiedt bij aanvang van de campagne; de betalingstermijn bedraagt veertien dagen.

  • Op het aantal voertuigen geldt een tolerantie van 5% i.v.m. niet bereikbaar zijn van voertuigen door onderhoud e.d..

  • Reclame-uitingen dienen te voldoen aan de bepalingen van de Reclame Code Commissie.

Ontwerpeisen

Het is mogelijk de reproduktie bij NovaEurope BV onder te brengen. Indien u zelf een ontwerp heeft of wilt maken, kunt u het beste met NovaEurope contact opnemen, zodat overlegd kan worden, hoe en wanneer dit origineel aangeleverd kan worden. Het verdient aanbeveling om bij eventuele vragen te overleggen voordat het definitieve ontwerp gemaakt wordt, om problemen bij het drukken te voorkomen.

Bij het ontwerp dient rekening gehouden te worden met de ruimte, die nodig is om het papier in te klemmen. Deze ruimte is 5 mm rondom. Naast ingeklemd, dient de poster ook gepositioneerd te worden in het frame; hiervoor is nog extra 10 mm rondom nodig, welke wel de achtergrondkleur van de poster dient te hebben, maar verder geen informatie kan bevatten (In totaal 15 mm rondom kan dus niet worden gebruikt voor het ontwerp). De ruimte, die overblijft is 390 x 554 mm en dit is het altijd zichtbare gedeelte; totaal zichtbaar is 410 x 584 mm.

Papiereisen

Het papierformaat van de posters is A2-portrait (420 x 594 mm, portrait); het minimum papiergewicht is 80 gr/m2.

bottom of page