top of page
A3's.jpg

Adverteren op A3-formaat

Adverteren op A3 formaat

Elke GTL8-tram is uitgerust met zestien reclame frames.

Elke Avenio is uitgerust met elf reclame frames.

Iedere bus heeft twee reclame frames

Deze frames hangen op goed zichtbare plaatsen en zijn te huur voor minimaal één week.

Voorwaarden

  • Minimum aantal te huren frames: één frame per voertuig in alle 60 GTL8-trams en/of 65 Avenio-trams en/of 115 bussen.

  • Formaat posters: A3 (in GTL8-trams en de bussen in landscape / in Avenio-trams in portrait).

  • Wisselingen vinden in principe in het weekeinde plaats (vrijdag- op zaterdag-, of zaterdag- op zondagnacht). Na overleg is in bijzondere gevallen (acties) aanbrengen op dezelfde dag mogelijk.

  • Verhuur geschiedt onder voorbehoud van het ter beschikking zijn van frames.

  • Materiaal - 90 posters per tram-frame / 90 posters per Avenio-frame / 125 posters per bus-frame (incl. reserve-materiaal) - moet een week voor aanvang van de campagne worden aangeleverd.

  • Facturering geschiedt bij aanvang van de campagne; de betalingstermijn bedraagt veertien dagen.

  • Op het aantal voertuigen geldt een tolerantie van 5% i.v.m. niet bereikbaar zijn van voertuigen door onderhoud e.d..

  • Reclame-uitingen dienen te voldoen aan de bepalingen van de Reclame Code Commissie.

Ontwerpeisen

Het is mogelijk de reproductie bij NovaEurope BV onder te brengen. Indien u zelf een ontwerp heeft of wilt maken, kunt u het beste met NovaEurope contact opnemen, zodat overlegd kan worden, hoe en wanneer het origineel aangeleverd kan worden. Het verdient aanbeveling om bij eventuele vragen even met ons te overleggen voordat het definitieve ontwerp gemaakt wordt, om problemen bij het drukken te voorkomen.

Bij het ontwerp dient rekening gehouden te worden met de ruimte, die nodig is om het papier in te klemmen. Deze ruimte is 5 mm rondom. Naast ingeklemd, dient de poster ook gepositioneerd te worden in het frame; hiervoor is nog extra 10 mm rondom nodig, welke wel de achtergrondkleur van de poster dient te hebben, maar verder geen informatie kan bevatten (In totaal 15 mm rondom kan dus niet worden gebruikt voor het ontwerp). De ruimte, die overblijft is 390 x 267 mm en dit is het altijd zichtbare gedeelte; totaal zichtbaar is 410 x 278 mm.

Papiereisen

Het papierformaat van de posters is A3 (420 x 297 mm) liggend of staand, afhankelijk van het type voertuig); het minimum papiergewicht is 80 gr/m2.

A3-posters.jpg

Rand van 5 mm. (in wit of kleur) rondom voor het inklemmen van de poster (rose).

Rand van 10 mm. (in de achtergrondkleur, maar zonder tekst) voor het positioneren van de poster (groen).

bottom of page